Ini memandangkan tiada lagi keluhan dan rungutan mereka mengenai hal ehwal perbelanjaan seharian berhubung setiap barangan serta keperluan yang dibeli.